Đỡ đẻ cho chó, trợ sinh cho chó miễn phí

Trung tâm phối giống chó tại TP.HCM hỗ trợ cho khách hàng dùng dịch vụ phối giống chó tại trại được trợ sinh (đỡ đẻ) cho chó tại PHÒNG KHÁM . Gói dịch vụ bao gồm:
- Nuôi bầu miễn phí 1 ngày.
- Đỡ đẻ tự nhiên cho chó
- Đỡ đẻ tự nhiên cho chó khó đẻ (tiêm thuốc trợ sinh, lấy thai lớn)

Gói dịch vụ KHÔNG bao gồm:
- Nhân viên chăm sóc hỗ trợ 500k/người/buổi 4 giờ.
- Chích thuốc trợ sinh và các thuốc bồi dưỡng trước/sau sinh.
- Chi phí nuôi đẻ trước và sau sinh. (trước sinh: 50.000đ/ngày, sau sinh: 250.000đ/ngày)
- Chi phí mổ bắt con trong trường hợp chó không tự sinh. (1.500.000đ/ca, sau 12giờ đêm +500.000đ )
Đỡ đẻ cho chó


© Copyright 2017 Phối Giống Chó - All Rights Reserved - Created By 2You