Đỡ đẻ cho chó, trợ sinh cho chó miễn phí

Trại chó giống Thái Vương Kennel hỗ trợ cho khách hàng dùng dịch vụ phối giống chó tại trại được trợ sinh (đỡ đẻ) cho chó MIỄN PHÍ. Gói dịch vụ bao gồm:
- Nuôi bầu miễn phí 1 ngày.
- Đỡ đẻ tự nhiên cho chó
- Đỡ đẻ tự nhiên cho chó khó đẻ (tiêm thuốc trợ đẻ, lấy thai lớn)

Gói dịch vụ KHÔNG bao gồm:
- Chi phí nuôi đẻ trước và sau sinh. (trước sinh: 50.000đ/ngày, sau sinh: 250.000đ/ngày)
- Chi phí mổ bắt con trong trường hợp chó không tự sinh. (1.500.000đ/ca, sau 12giờ đêm +500.000đ )
Đỡ đẻ cho chó


© Copyright 2017 Phối Giống Chó - All Rights Reserved - Created By 2You